Kroužky pro děti

MALOVAJDA

 

 2x v měsíci

odpoledne

pro 1.a 2. třídu

Středokluky, Lidická 272

říjen - květen

 

VAŘÍLEK

 

 2x v měsíci

odpoledne

pro mladší

školáky

Středokluky, Lidická 272,

 

KUCHAŘINKA

 

 2x v měsíci

odpoledne

pro starší školáky

Středokluky, Lidická 272

říjen - květen

 

HRAVĚ PRO PŘEDŠKOLÁKY

 

2x v měsíci

odpoledne

Středokluky, Lidická 272

říjen - květen

 

 

ŠVADLENKA

1 x týdně

odpoledne

pro starší dívky

Tuchoměřice Ordinace

polovina září - květen

TVOŘÍLEK

2x v  měsíci

odpoledne

Středokluky, Lidická 272

Tento kroužek je součástí Malovajdy